Enflasyon Nedir? Aylık, Yıllık Enflasyon Nasıl Hesaplanır?

Enflasyon Nedir? Aylık ve Yıllık Enflasyon Nasıl Hesaplanır?

Enflasyon, bir dizi ürün ve hizmetin ve diğer emtiaların medyan fiyat seviyesinin belirli bir süre boyunca yükselme derecesinin bir ölçüsüdür. Bu kavramın temel bir tanımı, bir para biriminin eskiden olduğundan daha az satın aldığı ürün ve hizmet fiyatlarındaki sürekli artıştır. Enflasyon genellikle yüzde olarak hesaplanır ve bir ülkenin para biriminin satın alma gücünde azalma anlamına gelir.

Ürün ve hizmet fiyatlarındaki artış nedeniyle oluşan enflasyon, bir ülkenin para biriminin gücünün kaybetmesine neden olur. Örneğin, bir buzdolabının son iki yıldaki fiyatı 5,000 TL ise, ve daha sonra altı ay içinde 8,000 TL’ye yükselirse, daha önce buzdolabı satın almak için yeterli miktar olan 5,000 TL’niz ile aynı buzdolabını satın alamayacaksınız.

Enflasyon nedeniyle satın alma gücü kaybı, genellikle halkın yaşam standardını ve ülkenin ekonomisini etkiler. Birçok iktisatçıya göre, kalıcı enflasyon, ekonomik büyümede bir artış olmadan ülkenin para arzındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle, bir ülkenin para arzı ekonomik büyümeyi kontrol edemeyecek kadar büyüdüğünde, enflasyonun gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Böyle durumları önlemek için, etkilenen ülkelerin merkez bankasının veya herhangi bir diğer para otoritesinin, enflasyonu belirli sınırlar içinde tutmak ve ülke ekonomisini sürdürmek için tasarlanmış farklı önlemler ve düzenlemeler uygulaması gerekecektir. Enflasyonun ölçümü farklı araçlarla yapılabilir ve bu ölçümler dikkate alınan mal ve hizmet türlerine bağlıdır.

Enflasyon Hakkında Önemli Detaylar

 • Enflasyon, emtia fiyatlarının toplam veya ortalama seviyesinin yükselme derecesini ve para biriminin satın alma gücünün düşme derecesini ifade eder.
 • Üç ana enflasyon türü vardır: Talep enflasyonu, maliyet enflasyonu ve yerleşik enflasyon.
 • Enflasyon farklı endeksler aracılığıyla ölçülebilmektedir ve birçok ülkede en çok kullanılan endeks Tüketici Fiyat Endeksi veya kısaca TÜFE’dir.
 • Enflasyon, insanların bakış açısına bağlı olarak hem olumsuz hem de olumlu olabilir. Elinde veya banka hesabında nakit parası olan insanlar için enflasyon, paralarının değerini düşürdüğü için genellikle olumsuzdur. Öte yandan, maddi duran varlıkları ve menkul kıymetleri olan bireyler için enflasyon iyi olabilir, çünkü fiyatlardaki artış, varlıklarını etkilerse daha fazla kazanç elde etmelerine yardımcı olur.
 • Enflasyon bir ülkede ancak optimum düzeyde gereklidir. Bunun nedeni, enflasyonun tasarruflardan ziyade harcamaları teşvik etmeye yardımcı olması ve bu da ekonomik büyüme ve kalkınmanın desteklenmesine yardımcı olmasıdır.

Enflasyonun Nedenleri

Enflasyona tipik olarak ürün ve hizmet fiyatlarındaki sürekli artış neden olur, ve bu istikrarlı artış bir dizi faktöre bağlanabilir. Daha önce üç enflasyon çeşidinden bahsetmiştik: Talep enflasyonu, maliyet enflasyonu ve yerleşik enflasyon. Şimdi ise her birini detaylıca inceleyelim.

Talep Enflasyonu

Talep enflasyonu, belirli bir ürüne veya emtia grubuna olan talep, piyasa arzından daha yüksek olduğunda meydana gelme eğilimindedir. Böyle bir durumda ekonomik üretim kapasitesi, artan talebi karşılayamaz hale gelecek ve bu da ürünlerin fiyat artışına neden olacaktır. Bu tür enflasyonun tipik bir örneği, petrol üreten ülkelerin uluslararası arzı kısmaya karar verdiklerinde ortaya çıkan durumdur. Bu durum, talepte sürekli artışa yol açtı ve bu ülkeler satılan varillerden daha fazla para kazanmak için fiyatları arttırmak zorunda kaldı.

Ayrıca, bir ülkedeki para arzı yükseldiğinde enflasyon da yükselme eğilimindedir. Bireyler daha fazla para kazandığında, harcamaları da artar. Bu ne yazık ki daha yüksek talebe ve sonuç olarak ürün fiyatlarının yükselmesine yol açacaktır.

Tarihe dönüp baktığımızda, İspanyollar, Aztek ve İnka İmparatorluklarını fethettikten sonra, diğer Avrupa ekonomilerinin yanı sıra İspanyol ekonomisine de çok fazla miktarda altın ve gümüş akmaya başladı. Bu kontrol edilemeyen para arzı nedeniyle mal ve hizmet fiyatları önemli ölçüde artmış ve bu da İspanyol ekonomisinin çökmesine neden olmuştur.

Maliyet Enflasyonu

Maliyet enflasyonu genellikle üretim süreçlerinden kaynaklanır. Bu tür enflasyon, üretim faktörlerinde ve üretim maliyetinde bir artış olduğunda ortaya çıkar. Örneğin, işçiler ürünleri üretmek için daha yüksek ücret talep ettiğinde, hammaddeler daha pahalı olduğunda ve dağıtım maliyetleri daha fazla veya dağıtım daha riskli olduğunda bu durum ortaya çıkabilir. Bu yeni gelişmeler genel olarak üretilen ürün ve hizmetlerin maliyetinin yükselmesine ve dolayısıyla enflasyona yol açmaktadır.

Yerleşik Enflasyon

Bu enflasyon türü genellikle bir ülkede tüm bireyleri ve tüm sektörleri etkiler. Yerleşik enflasyon, bir ülkedeki emtia fiyatları yükseldiğinde ortaya çıkar, ve ürün fiyatları yükseldiğinde de çalışanlar yaşam standartlarını korumak için daha yüksek ücretler talep eder. Bu durum genellikle artan harcama döngüsüne benzetilir ve sonsuza kadar devam eder.

Aylık ve Yıllık Enflasyon Oranı Nasıl Hesaplanır?

Türkiye’de resmi enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanmaktadır.

Birçok ülkede enflasyon oranı genellikle TÜFE’ye (Tüketici Fiyat Endeksi) göre hesaplanır. Bu yüzden biz de burada TÜFE’ye göre enflasyon hesaplamayı anlatacağız.

Enflasyon oranını hesaplamak için enflasyon oranı formülünü kullanmanız gerekiyor. Bu, belirli yıllar arasında fiyattaki artış veya azalış yüzdesini görmenizi sağlayan basit formüldür:

Enflasyon Oranı = ((B – A) / A) x 100

 • A = başlangıç fiyat
 • B = son fiyat

Formülde “A”, belirli bir yılda veya ayda belirli bir ürün veya hizmet için Tüketici Fiyat Endeksinde başlangıç noktası olacaktır. Ve “B”, aynı ürün veya hizmet için Tüketici Fiyat Endeksindeki mevcut fiyattır.

Formülü kullanmak için:

 1. Belirli bir ürün veya hizmetin fiyatının ne kadar değiştiğini bulmak için A’yı B’den çıkarın.
 2. Ardından sonucu A’ya (başlangıç fiyatı) bölün ve sonuç ondalık bir sayı olacaktır.
 3. Ondalık sayıyı 100 ile çarparak yüzdeye dönüştürün. Sonuç, enflasyon oranıdır.

Bu formülü aylık ve yıllık enflasyon oranını hesaplamak için kullanabilirsiniz.

Enflasyonun Avantajları

 • Düşük ve istikrarlı enflasyon, büyüyen bir ekonominin göstergesi olabilir.
 • Sabit faizli borç alanlara fayda sağlar.
 • Tüketimi teşvik eder.

Enflasyonun Dezavantajları

 • Enflasyon satın alma gücünü azaltır.
 • Ekonomi genelinde yüksek fiyatlar tüketicilere zarar verir.
 • Sabit gelirle yaşayan emeklilere zarar verir.

Enflasyon ile İlgili Sık Sorulan Sorular

0 enflasyon iyi midir?

Sıfır veya %0 enflasyon genellikle ortalama tüketiciler tarafından memnuniyetle karşılanır. İnsanlar daha ucuz fiyatlardan ve daha fazla harcanabilir gelir duygusundan yararlanabilir. Bu “iyi hissetme” faktörü, yatırım, harcama ve büyüme gibi daha güçlü güveni teşvik edebilir. Sıfır enflasyon, bir ülke için nimet gibidir.

İdeal enflasyon oranı ne olmalı?

%2’lik bir enflasyon oranı, bir ülkenin ekonomisinin fiyat istikrarından tam olarak yararlanabilmesi için idealdir.

Enflasyon zararlı mı?

Yüksek enflasyon genellikle zararlı olarak kabul edilir. Bazı ekonomistler küçük enflasyon oranının ekonomik büyümeyi yönlendirmeye yardımcı olabileceğine inanır.

Enflasyon oranı neden artar?

Hammadde ve ücretler gibi üretim maliyetlerindeki artışlar nedeniyle ürün ve hizmet fiyatları yükseldiğinde enflasyon ortaya çıkabilir. Tüketiciler ürün ve hizmet için daha fazla ödemeye istekli oldukları için, taleplerin yükselmesi enflasyona neden olabilir.

Enflasyon oranı artarsa ne olur?

Enflasyon oranı yükseldiğinde yaşam maliyeti artar. İnsanlar enflasyondan farklı şekillerde etkilenir, çünkü herkes aynı ürün veya hizmetleri satın almıyor. Enflasyonun yatırımlarınızı nasıl etkileyeceğini tahmin etmek imkansızdır, ancak genellikle her yıl sabit bir gelir tutarı ödeyen uzun vadeli tahvillerin değerini düşürür.

Enflasyonun sosyal ve ekonomik sonuçları nelerdir?

Enflasyon fiyatları yükseltir, insanların satın alma gücünü düşürür. Enflasyon ayrıca emekli maaşların, tasarrufların ve tahvillerin değerlerini de düşürür. Gayrimenkul gibi varlıklar genellikle enflasyona ayak uydurur.

Enflasyon kimin işine yarar?

Enflasyon, borç alanların borç verenlere, borçlandıkları zamandan daha az değerde bir parayla (dikkat: miktarla değer farklı kavramlardır) borçlarını ödemelerini sağlar, yani enflasyon borç alanların işine yarar. Enflasyon daha yüksek fiyatlara neden olduğunda, kredi talebi artar, faiz oranlarını yükseltir ve bu durumda da borç verenlere fayda sağlar.

Aşırı enflasyon ne demek?

Aşırı enflasyon veya hiperenflasyon, mal ve hizmet fiyatlarının her ay %50’den daha fazla artması durumudur. Bu yüksek enflasyon oranında, sabah aldığınız bir somun ekmeğin fiyatı öğleden sonra yükselebilir. Maliyet artışlarının şiddeti, hiperenflasyonu diğer enflasyon türlerinden ayırmaktadır.

Enflasyon oranını düşürmek için neler yapılmalı?

Hükümetler enflasyon oranını düşürmek için ücretleri ve fiyatları kontrol altına alabilir, ancak bu her zaman yeterli olmayabilir. Hükümetler ayrıca para arzını azaltarak daraltıcı bir para politikası izleyebilir.

Enflasyonda nasıl para kazanılır?

İnsanlar enflasyondan korunmak ve para kazanmak için genelde gayrimenkul, değer hisse senetleri, emtia (gümüş, altın, hammaddeler ve çeşitli doğal kaynaklar vb.) gibi varlıklara yatırım yapmayı tercih eder.

Gizem Özdemir

Gizem Özdemir yatırımcı ve iş kadınıdır. Harvard Business School mezunu olan Gizem 1981 yılında Lüksemburg'da doğdu. 2005 yılında mezun olduktan sonra Credit Suisse'te finansal analist olarak çalışmaya başladı. 5 sene sonra Rothschild & Co şirketinde finansal planlama uzmanı olarak kariyerine devam etti. Finans sektöründe edindiği bilgi ve deneyim sayesinde 2018 yılında Lihtenştayn'da ortağı ile Özdemir & Cohen adında finansal danışmanlık şirketini kurdu. İnsanlara yardımcı olmak için iş dünyası ve finans ile ilgili bilgilerini Tigfy.com sitesinde paylaşmaktadır.

Yorum yapın